Dokładnie 37 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono na terenie całego kraju stan wojenny. Na dzisiejszym porannym apelu uczniowie klasy 1a Liceum, Wiktoria i Miłosz, przypomnieli kulisy tego tragicznego wydarzenia, przebieg i skutki. W swojej prezentacji przedstawili bohaterów tego czasu, min. zabitych stoczniowców, represjonowanych opozycjonistów czy studentów. Apel został przygotowany pod kierunkiem s. Agaty Stężowskiej.