Drogie Siostry Urszulanki!

Od samych początków naszej edukacji uczymy się trzech złotych zasad dobrego wychowania, które streszczają się w słowach: proszę, przepraszam, dziękuję. Dziś jednak  przyszedł ten szczególny moment, kiedy to pragniemy wypowiedzieć szczerze “dziękujemy”.

Dziękujemy przede wszystkim za Wasz trud codzienny i modlitwy, którymi nas Siostry nieustannie obdarzają, choć często tego nie zauważamy. Składamy wyrazy wdzięczności za cierpliwość i zaufanie wobec nas młodych. Nie możemy również nie wspomnieć o przykładzie szczerej wiary, która znajduje odbicie w Waszych postawach i czynach, a którą możemy stawiać sobie za wzór wypełniania ewangelicznego przesłania.

W tym pięknym dniu jakim jest wspomnienie świętej Urszuli pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich uczniów naszego Liceum. W tych trudnych czasach, które przełożyły się nawet na nasze świętowanie, życzymy przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha i wielu łask od Boga. Niech każdy Wasz dzień zaczyna się od szerokiego uśmiechu,  którym darzycie nieustannie nas, uczniów. Niech Wasze świadectwo o Bogu Życia niesie się w świat, a Wasza relacja z Chrystusem niech się pogłębia. Wielkie “szczęść Boże” na każdy dzień Waszej drogi. Niech Matka Najświętsza wyprasza potrzebne dobra u swego Syna.

Społeczność uczniowska Liceum Sióstr Urszulanek We Wrocławiu

“Błogosławieni i święci byli osobami, które nie szukały z uporem własnego szczęścia, ale całkiem po prostu chciały uczynić dar z siebie, ponieważ dotarło do nich światło Chrystusa.” ~ Benedykt XVI