Jutro społeczność uczniowska będzie wybierać nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Dzisiaj rano na apelu kandydaci przedstawili zgromadzonym swoje programy wyborcze i ostateczne obietnice. Jutro głosowanie w lokalu wyborczym od godziny 9:40. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie naszej szkoły.