Już w piątek, 19 marca 2021, odbędzie się I tura głosowania na Przewodniczącego/Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Wyboru uczniowie będą dokonywać drogą głosowania elektronicznego, w godzinach od 8:00 do 20:00. W tym czasie zostanie udostępniony specjalny formularz do głosowania poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

———————————MATERIAŁY WYBORCZE——————————

Zachęcamy do obejrzenia spotów reklamujących kandydatów, który został przygotowany przez sztaby wyborcze. Poniżej znajdziemy także plakaty wyborcze, które kandydaci udostępnili nam do publikacji. Drodzy uczniowie – dokonajmy rozsądnego wyboru!

Spot sztabu Łukasza Magierowskiego

Spot sztabu Julii Markowskiej

Spot sztabu Mileny Orłowskiej

Spot sztabu Pauliny Ryznar

Spot sztabu Miriam Wawrzyniak