Rozpoczynamy drugi semestr roku szkolnego. Mamy nadzieję, że będzie dla nas owocny i pełen sukcesów naukowych, o co zadbają nasi nauczyciele i ich zdolni uczniowie. Okoliczności mamy sprzyjające – możemy cieszyć się współpracą ze znakomitymi instytucjami dydaktycznymi. Na przykład, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego objął patronatem klasę 1b o profilu biologiczno-chemicznym. Liczymy na szybki postęp naukowy naszych licealistów! Koordynatorem współpracy z ramienia naszej szkoły jest p. Małgorzata Wróblewska.