Naszym obchodom Dnia Niepodległych towarzyszyła wystawa prac uczniów pt. “52 kroki ku niepodległości”, zaplanowana przez nauczycieli naszej szkoły. Kroki, o których mowa to najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski, dzieła sztuki, bohaterowie, bez których historia naszej Ojczyzny byłaby o wiele uboższa. Koordynatorem wystawy był p. Hubert Kastelik.

Uczniowie, którzy przygotowali prace wzięli udział w konkursie na najciekawsze dzieło. 1. miejsce zajął Krystian Oleszko z pracą “Potop Szwedzki” , 2. miejsce Klaudia Musiała z pracą “Chrzest Polski”, a 3. miejsce Julia Topolanek  “Krakowiacy i górale – pierwsza opera narodowa”. Gratulujemy!