Wystawa „Geometria wirusów”

104

W dniach 1-16 X w galerii „Łącznik” na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław) będzie czynna wystawa „Geometria wirusa”. Od 1 X będzie też dostępny link do filmu, na którym autor wygłosi popularnonaukowy wykład dotyczący tego tematu i wystawy. Warto obejrzeć wykład oraz zwiedzić wystawę (najlepiej w tej kolejności).

Przy wejściu do Instytutu portier może zatrzymywać wchodzących. Trzeba wtedy jako cel wizyty podać zwiedzanie wystawy (a jest też wystawa modeli matematycznego origami przed salą HS, którą można zwiedzić przy okazji – nie trzeba obawiać się tłoku, większość zajęć na uczelni odbywa się zdalnie).

Osoby indywidualne mogą wchodzić na wystawę bez zapowiedzi.

Dr Motiejus Valiunas pochodzi z Wilna na Litwie, gdzie ukończył liceum w 2012 roku. Jest laureatem Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Studia magisterskie z matematyki odbył na Uniwersytecie w Cambridge (Wlk. Bryt.), a doktorat obronił pod kierunkiem dr. Armanda Martino na Uniwersytecie w Southampton (Wlk. Bryt.) w roku 2019. Od tego czasu jest pracownikiem Instytutu Matematycznego UWr. Specjalizuje się w geometrycznej teorii grup, ale jego zainteresowania obejmują też astronomię i astrofizykę. Jest autorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w bardzo dobrych międzynarodowych czasopismach. Jednym z zagadnień badanych przez dr. Valiunasa jest opis symetrii wirusów. Prace nad tym prowadził w międzynarodowym zespole naukowców kierowanym przez prof. Reidun Twarock – uznaną w świecie ekspertkę w dziedzinie biologii matematycznej, zdobywczynię m.in. Złotego Medalu IMA (brytyjskiego Instytutu Matematyki i Jej Zastosowań) w roku 2018. Prezentowana wystawa dotyczy wyników tej właśnie współpracy, która zaowocowała opisem symetrii wirusów w terminach niskowymiarowych reprezentacji wysokowymiarowych grup krystalograficznych. Warto zauważyć, że poza ważnymi wynikami naukowymi tych badań, interesujący jest również artystyczny aspekt rozpatrywanych konfiguracji symetrycznych brył. Jest to tematem prezentowanej wystawy. Opiekunką artystyczną tego projektu była dr Briony Thomas. (oprac. Ewa Suszek)