Na zdjęciu rok 1955: grupa uczennic (pensjonariuszek) i s. Afra Babińska, popularna Afryka, lub Afrunia – wspaniała wychowawczyni w pensjonacie.
Jesteśmy głęboko poruszeni przeglądając stare zdjęcia, wydobywane z zakamarków fotograficznego archiwum. Papier fotograficzny jest niedoskonały, jak pamięć – twarze powoli rozmywają się, odpływają w przeszłość. Dlatego cieszymy się ogromnie, że będziemy wspólnie przeżywać Rok Jubileuszowy 75-lecia naszego Liceum Urszulańskiego.
Od dzisiaj aż do końca czerwca będziemy regularnie przywoływać z pamięci niezwykłe postaci, doniosłe wydarzenia, ale także prozę życia i zwyczaje, które przeminęły. Archiwa będą dla nas przekopywać s. Daria Klich i p. Piotr Sołodyna. Bądźcie z nami!