Zapraszamy do naszej literackiej zabawy! Do 11 stycznia można przysyłać własne teksty literackie o tematyce świątecznej. Gatunek jest dowolny: może to być wiersz, haiku lub forma prozatorska (opowiadanie, wpis pamiętnikarski, fantastyka, nawet kryminał). Objętość – do 5 stron A4 przy czcionce Times New Roman 12. Prace należy nadsyłać na adres, który podaliśmy do wiadomości uczniów  podany w ogłoszeniach na dzienniku Librus. Zachęcamy do ujawniania swoich talentów!