Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

1000

To był bardzo wzruszający dzień – dzisiaj przeżywaliśmy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Nasi obecni najstarsi uczniowie stanowią wyjątkowy rocznik – otóż są ostatnimi, którzy uczyli się w gimnazjum. Stąd ponad połowa z nich uczyła się w naszej szkole aż 6 lat.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w klasztornym kościele św. Jadwigi, celebrowaną przez o. Piotra Olesia OP. Podczas Eucharystii, odprawianej w intencji maturzystów, zaprzysiężono nowy skład pocztu sztandarowego, złożonego z uczniów klas drugich. Po liturgii społeczność szkolna udała się do auli szkolnej, gdzie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dali znak do rozpoczęcia oficjalnej części spotkania, której początek wyznaczył hymn państwowy. Po nim siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec, podziękowała maturzystom za ich czas w szkole i wysiłek, jakiego dokonali ucząc się pilnie i wykonując wspaniałą pracę dla naszej społeczności. Następnie trzynastu absolwentów otrzymało Najwyższe Odznaczenie Szkoły, odznakę Serviam, za szczególną realizację wartości zawartych w naszym sztandarowym haśle, a byli nimi (z klasy 3d) Karolina Baniak, Julia Brytan, Julia Czech, Kornelia Iżykowska, Milena Orłowska (oraz z klasy 3e), Alicja Jarosławska, Julia Jaskóła, Zofia Łagoda, Dawid Mazur, Tymoteusz Mazur, Maja Nowosielska, Sebastian Prestini i Jakub Wojsławski. Wyróżnień ciąg dalszy nastąpił w postaci przyznawania uczniom nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, a najwyższą średnią ocen uzyskał Dawid Mazur z klasy 3e – 5,94.

Po słowach siostry dyrektor podsumowujących wysiłek klas trzecich głos zabrali maturzyści, którzy podziękowali za wspaniały czas w szkole: wychowawcom (p. Hubertowi Kastelikowi i p. Piotrowi Sołodynie) i nauczycielom, za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w ich, wychowanie, nauczanie i przygotowanie do matury, młodszym koleżankom, a koleżankom i kolegom za przyjaźnie i atmosferę, panującą w szkole. W ramach podziękowania jednorazowy wokalny zespół zaprezentował brawurowe wykonanie utworu Adama Mickiewicza „Oda do młodości” do muzyki autorstwa Moniki Witkowskiej. Także męski zespół taneczny wykonał układ taneczny do utworu „Saki, saki”.

Od następnego tygodnia na szkolnym korytarzu zawisną dwa nowa tabla, wykonane i podarowane przez odchodzące klasy. Życzenia powodzenia na egzaminach oprócz władz szkolnych i Samorządu Uczniowskiego wyrazili również przedstawiciele Rady Rodziców.

Kiedy maturzyści zeszli ze sceny głos zabrali uczniowie młodszych klas (3 a, b i c), którzy przygotowali program artystyczny, na początku którego zaprezentowano dwa filmy: pierwszy będący swoistym resume trzech lat życia szkolnego naszych maturzystów w artystycznej wizji (świetna realizacja materiału przez Marlenę Grabowiecką z klasy 3c) –

a drugi sekwencją podziękowań złożonych najstarszym uczniom szkoły.

W drugiej części programu byliśmy świadkami ceremonii wręczania maturzystom nagród na modłę „oscarów”. Nagrody wręczano w takich kategoriach jak: Najlepszy Sportowiec, Najlepsze Poczucie Humoru, Największy Mózg, Dusza Artystyczna, Najbardziej Przyjacielski, Największy Pomocnik czy Wybitny podróżnik.

Po zakończonej części artystycznej, maturzyści udali się na wspólne zdjęcie do wirydarza maryjnego i do sal lekcyjnych, aby po raz ostatni spotkać się z wychowawcami.