Pomimo że nie możemy uczestniczyć w życiu szkolnym w takim wymiarze jakim chcielibyśmy ze względu na epidemie, zakończenie roku szkolnego oraz nauki w liceum dla naszych maturzystów miało narracyjnie taki sam przebieg, jakie miałoby zazwyczaj, niestety w innych okolicznościach. Po dwóch miesiącach nauczanie zdalnie nas nie stanowi dla nas problemu, a umiejętności technologiczne jakie w nim osiągnęliśmy, sprawiły że mogliśmy przygotować efektywnie i efektownie uroczystość zakończenia i pożegnanie maturzystów.

Nasz dzień rozpoczęliśmy o godzinie 9:00, uczestnictwem we Mszy świętej, którą transmitowaliśmy online za pomocą platformy Facebook. Eucharystia pod przewodnictwem o. Wojciecha Delika, OP, miała miejsce w kaplicy zgromadzenia Sióstr Urszulanek. W tym miejscu, po Eucharystii, zazwyczaj udawaliśmy się do auli szkolnej. Tym razem po półgodzinnej przerwie spotkaliśmy się w internecie, w aplikacji MS Teams, gdzie w uroczystości uczestniczyło około 150 zalogowanych użytkowników.

Po przywitaniu internautów przez Mikołaja Antoniewicza, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, głos zabrała siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak, która podsumowała dokonania uczniów naszych klas trzecich.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem:

Naukę w liceum ukończyło 48 uczniów w kl. IIIA – 24 i w kl. IIIB – 24.
Dorobek „naukowy” maturzystów, to średnie na koniec szkoły,
w kl. IIIA – 4,26 i w kl. IIIB – 4,06
Najwyższa średnia to: 5,29.
Uzyskały ją trzy uczennice: Hiacynta Peregudowska, Anna Żerko i  Łucja Szuber.
Średnie 5,0 i powyżej uzyskali: 5,24 – Joanna Mazur i Alina Lorczyk, 5,19 – Maciej Trojanowicz, 5,12 – Natalia Gerlach, 5,00 – Alicja Markowska
 W klasie IIIA:
Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę otrzymali: Hiacynta Peregudowska, Anna Żerko, Alina Lorczyk, Joanna Mazur, Natalia Gerlach, Alicja Markowska, Tomasz Sołoducho.
Pozostałe nagrody w tej klasie za wysokie wyniki uzyskali: Kacper Dawiec, Olga Kotynia, Magdalena Szela, Juliette Małecka – Bogusłowicz, Aleksandra Mosznińska, Karolina Matczak, Piotr Tomaszewski, Agnieszka Nowak i Rozalia Wygoda.
W klasie IIIB:
Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę otrzymali: Łucja Szuber, Maciej Trojanowicz, Natalia Męczywór
Pozostałe nagrody w tej klasie za wysokie wyniki uzyskali: Karolina Bronkowska, Marta Torzewska, Marek Skiba, Paulina Bilińska, Zofia Iwańciów, Jakub Głowacki, Adam Szczepański, Aleksandra Szymkiewicz
Znaczniejsze sukcesy i osiągnięcia to:
– Klasa IIIA w klasie II uzyskała najwyższą średnią w szkole: 4,52
Stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskały Hiacynta Peregudowska i Alicja Markowska z kl. IIIA
– Kacper Dawiec z kl. IIIA wraz z Zespołem Wokalnym Rondo zdobył tytuł najlepszego chóru w Polsce roku 2019
– Natalia Męczywór z kl. IIIB dwukrotnie zdobyła tytuł Finalistki Olimpiady Teologii Katolickiej

Każdego roku wyróżniający się uczniowie ostatniej klasy liceum w postawie służby typowani są do Najwyższego Odznaczenia Szkoły – SERVIAM

SERVIAM – to najwyższe odznaczenie szkoły urszulańskiej. Jest przyznawane absolwentom Liceum za świadectwo życia, za chrześcijańską postawę przejawiającą się w realizowaniu wymogów wiary, właściwą hierarchię wartości, odpowiedzialną postawę wobec podjętych
i powierzonych zadań, postawę społeczną i otwartość na potrzeby otoczenia.

Wyróżnieni uczniowie otrzymują odznakę SERVIAM wraz z legitymacją. Noszenie znaczka ma być zobowiązaniem, by iść przez życie służąc Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi.

W tym roku Rada Pedagogiczna przyznała „SERVIAM” sześciu uczniów: Alina Lorczyk, Alicja Markowska, Joanna Mazur, Kacper Dawiec (z klasy 3a) oraz Karolina Bronkowska i Natalia Męczywór (z klasy 3b).

W części oficjalnej głos zabrali także przedstawiciele klas trzecich, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, a także wychowanek naszej szkoły.

Tradycyjnie, w drugiej części uroczystości odbył się program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas drugich. Maturzyści rozwiązywali quizy, wyświetlano prezentacje, były też występy artystyczne.

Z wielu względów zakończenie roku szkolnego było niezwykłe i na stałe wejdzie do długiej historii naszej szkoły. Mamy nadzieję jednak, niedługo będziemy mogli zobaczyć się i uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zajęciach szkolnych na żywo.

Opublikowany przez Urszulanki – liceum we Wrocławiu Czwartek, 23 kwietnia 2020