Wybraliśmy zdjęcie maja! Na nim widzimy spotkanie ze strażnikiem miejskim (18.05.22) i klasyczny tzw. “photobombing” w wykonaniu Filipa (fot. P. Gąssowski).

Fotografię miesiąca wybiera społeczność uczniowska w drodze głosowania spośród zdjęć publikowanych na stronie internetowej oraz na szkolnym profilu Instagrama. Głosowanie przeprowadzają szkolni fotografowie i instagramerzy przy współpracy z p. Piotrem Sołodyną.