Zachęcamy wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zrób zdjęcie przyjaźni”, organizowanym przez biuro Rzecznika Praw Dziecka konkursu fotograficznego. Wszelkie informacje w regulaminie, który publikujemy poniżej, ale kilka istotnych faktów przytaczamy poniżej:

Kilka cennych uwag:
a) praca – zdjęcie będzie przyjęte wyłącznie w postaci cyfrowej;
b) fotografia może być wykonana aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem;
c) uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię;
d) przesłany plik musi mieć nie więcej niż 10 MB.
f) zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce;
g) dopuszczone formaty plików to JPG oraz PNG;
h) zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo – nie dotyczy
korekty kolorystyki, kontrastu i ostrości, a także drobnego retuszu

oraz
Zgłoszenie musi zawierać:
a) w tytule imię i nazwisko autora, numer kategorii wiekowej oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka;
NASZA KATEGORIA TO
III
b) wypełniony i podpisany przez autora pracy (jeśli jest pełnoletni) albo rodzica lub opiekuna prawnego Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (jest w załączniku)
c) załącznik w postaci zdjęcia konkursowego (Uwaga! Plik JPG lub PNG w nazwie powinien być
oznaczony tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

oraz
– korespondencję konkursową należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@brpd.gov.pl.
– osobą wyznaczoną do udzielania informacji o konkursie jest Łukasz Klekowski, email
lukasz.klekowski@brpd.gov.pl.

oraz
– konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie brpd.gov.pl do dnia 26 maja 2023 r. do godziny 23:59. Nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r.
do godziny 23:59.
– uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których posiadają pełnię praw autorskich. Dokonując zgłoszenia fotografii do Konkursu, Uczestnik zapewnia Organizatora, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i przepisów prawa, zaś osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i publiczną jego prezentację, w tym prezentację ich wizerunku w Konkursie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie roszczenia praw osób trzecich wynikające ze zgłoszonych zdjęć do Konkursu.

Załączniki:
oficjalne ogłoszenie (z ładnie skondensowaną wiedzą o konkursie)
regulamin (więcej suchego info)
kartę zgłoszenia