W miniony wtorek, podczas wspólnego spotkania w auli szkolnej, wręczono nagrody uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zorganizowanym przez nauczycieli historii quizie historycznym. Dostępny w internecie test stanowił podsumowanie odbywających się przez cały semestr apeli historycznych, związanych ze szkolnym projektem na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Najlepsze wyniki uzyskali:

Gratulujemy!