W dniach 10-11 maja w Częstochowie odbyło się spotkanie młodych z Biblią, które jest organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w ramach przygotowania do Konkursu Wiedzy Biblijnej. Młodzi uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach biblijnych, a także mieli okazję zwiedzać m. in. Arsenał oraz Muzeum kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Z naszej szkoły uczestniczkami warsztatów były Alina Lorczyk i Hiacynta Peregudowska z  kl. 1a LO. Dziewczętom towarzyszyła s. Katarzyna Niemiec.