5.5 C
Wrocław
sobota, 27.02.2021
Strona główna Terminarz

Terminarz

WRZESIEŃ 2020

PAŹDZIERNIK2020

2. PT *Etap ustny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, aula, godz. 10.15
2. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIB, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
7. ŚR *Wyjście kl. IB i IID do NFM na koncert, 4 – 6 lekcja (odp. p. M. Wróblewska, p. H. Kastelik)
8. CZ *Wycieczka przedmiotowa z geografii (R) dla uczniów z kl. IIDE, IIIAC, IICr (odp. p. M. Panfil, p. H. Kastelik)
9. PT *Spotkanie wychowawców, godz. 12.30, gab. językowy
9. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIB, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
14. ŚR *Dzień Edukacji Narodowej

– 10.00 – Msza św. w Kościele Uniwersyteckim, życzenia dla nauczycieli

– poczęstunek dla nauczycieli, pracowników i zaproszonych gości

15. CZ *Czuwanie przed uroczystością św. Urszuli, godz. 17.00 (odp. s. K. Pyza, s. P. Musioł)
16. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIB, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
20. WT *Próba przyrzeczenia w kościele Uniwersyteckim, kl. IABC i sztandar, godz. 11.45
21. ŚR *Święto Patronalne Szkoły – św. Urszuli:

– godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim, życzenia

– spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach

– poczęstunek w refektarzu zakonnym (nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele RR, przedstawiciele wychowanek, zaproszeni goście)

23. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIC, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
26. PN *Imieniny wychowawcy klasy p. J. Kostrubies, kl. IC, 1 – 2 lekcja, gabinet G3, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie
26. PN *Wykład p. dr. hab. Jacka Leśnego „Jak działa efekt cieplarniany?”, 3 lekcja, aula, grupy geografii rozszerzonej IIIAC i IIDE (odp. p. M. Panfil)
27. WT *Imieniny wychowawcy klasy p. A. Przybylskiej, kl. IIIC, 1 – 2 lekcja, gabinet M1, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie
28. ŚR *Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na II piętrze
30. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIC, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)

 

LISTOPAD 2020

    WYDARZENIE SZKOLNE
4. ŚR *Zebranie Rodziców on – line, godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami na MS Teams, indywidualne konsultacje z nauczycielami poprzez Librus albo MS Teams
6. PT *Spotkanie wychowawców, godz. 12.30
6. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIIC, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
9. PN *Imieniny wychowawcy klasy p. H. Kastelika, kl. IID, 2 lekcja
11. ŚR *Dzień ustawowo wolny od pracyrocznica Odzyskania Niepodległości
13. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IID, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
20. PT *Konferencja RP, godz. 13.45
24. WT *Matura próbna, kl. IIIABC (wg oddzielnego harmonogramu)
25. ŚR *Matura próbna, kl. IIIABC (wg oddzielnego harmonogramu)
26. CZ *Matura próbna, kl. IIIABC (wg oddzielnego harmonogramu)
27. PT *Matura próbna, kl. IIIABC (wg oddzielnego harmonogramu)
27. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IID, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)

GRUDZIEŃ 2020

    WYDARZENIE SZKOLNE
4. PT *Spotkanie wychowawców, godz. 12.40, na MS Teams

*Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IID, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)

10. CZ *Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)
11. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIE, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)

*Termin złożenia sprawozdań indywidualnych z pracy w pierwszym półroczu (wszyscy nauczyciele)

17. CZ *Zakończenie klasyfikacji, wystawienie ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)

 

18. PT *Lekcje odbywają się do godz. 10.35

– 10.50 – spotkanie ogólnoszkolne i życzenia świąteczne na MS Teams

spotkania z wychowawcami w klasach na MS Teams

21. PN *Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w dzień otwarty
22. WT  *Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w czasie rekolekcji dla nauczycieli
23-31. Przerwa świąteczna

 

Ferie zimowe 04 – 17 stycznia 2020r.

STYCZEŃ 2021

    WYDARZENIE SZKOLNE
1. PT Przerwa świąteczna
2. SB Przerwa świąteczna
3. ND Przerwa świąteczna
4. PN *Rozpoczęcie ferii zimowych
18. PN *Rozpoczęcie zajęć po feriach zimowych wg planu na nowe półrocze
18. PN *Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 15.40, on – line na MS Teams
19. WT *Spotkanie z maturzystami, godz. 13.50, on – line na MS Teams
22. PT *Konferencja plenarna RP, godz. 13.50, on – line na MS Teams
29. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIE, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)

LUTY 2021

WYDARZENIE SZKOLNE
2. WT *Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, godz. 8.30
3. ŚR *Próbny egzamin maturalny z matematyki, godz. 8.30
4. CZ *Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego, godz. 8.30
4. CZ *II etap VII edycji konkursu przyrodniczego dla SP „Wpisani w przyrodę”, godz. 9.00 (odp. p. M. Wróblewska i zespół przyrodniczy)
5. PT *Próbny egzamin maturalny z wybranych przedmiotów rozszerzonych, godz. 8.30
5. PT *Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
5. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIA, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
10. ŚR *III etap VII edycji konkursu przyrodniczego dla SP „Wpisani w przyrodę”, godz. 9.00 (odp. p. M. Wróblewska i zespół przyrodniczy)
12. PT *Spotkanie wychowawców, godz. 12.30, gab. językowy
12. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIA, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
17. ŚR *Środa popielcowa
19. PT *Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. IIB, 7 i 8 lekcja (p. R. Ruszczak)
22. PN *Dzień Języka Ojczystego (p. J. Dobiech, p. J. Gruszczyńska)
26. PT *Konferencja RP, godz. 13.50, gabinet katechetyczny