24.4 C
Wrocław
czwartek, 2.07.2020
Strona główna Terminarz

Terminarz

WRZESIEŃ 2019

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
2. PN *Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

9.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim

10.15–Spotkanie w auli szkolneji z wychowawcami w klasach

9. PN *Spotkanie dla uczniów kl. IIIAB dotyczące egzaminu maturalnego,
godz. 8.00,aula (odp. s. K. Niemiec)
11. ŚR *Zebranie Rodziców, godz. 17.00 (wicedyrektor, wychowawcy, pedagodzy)

– spotkanie w auli szkolnej, spotkania z wychowawcami w klasach

16. PN *Wizyta gości z Fryburga (odp. p. W. Milewska + wybrani uczniowie)
17. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. językowy
18. ŚR *Apel z okazji Święta Patronalnego Młodzieży (św. Stanisława Kostki)
18. ŚR *Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.00, gabinet M2 na II piętrze
24. WT *Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie,

kl. IIIAB (odp. p. M. Krakowska, p. M. Wróblewska)

24. WT *Możliwość zorganizowania klasowego wyjazdu integracyjnego (odp. wych)
27. PT *Konferencja RP, godz. 13.45 -Wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i szkolenie dla nauczycieli i pracowników nt. „Ochrona dzieci
i młodzieży”, aula szkolna – s. M. Bonna
30. PN *Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych (kl. IIIAB)

PAŹDZIERNIK 2019

1. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. językowy
4. PT *Wyjście kl. IA do NFM na „Inauguracja sezonu symfonicznego”, 2 – 4 lekcja (odp. p. J. Dobiech, p. E. Herman)
14. PN *Dzień Edukacji Narodowej

– 10.00 – Msza św. w Kościele Uniwersyteckim

– spotkanie w auli, program artystyczny kl. IIC (odp. p. A. Przybylska)

– poczęstunek dla nauczycieli, pracowników i zaproszonych gości

15. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. Językowy
17. CZ *Czuwanie przed uroczystością św. Urszuli, godz. 17.00(odp. s. K. Pyza, s. P. Musioł)

*Próba przyrzeczenia w kościele Uniwersyteckim, kl. IABCDE i sztandar, godz.11.15

21. PN *Święto Patronalne Szkoły – św. Urszuli:

– godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim

– część słowno – muzyczna w kościele (s. K. Niemiec, s. F. Perczak)

– spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach

– poczęstunek w refektarzu zakonnym (nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanek, zaproszeni goście)

24. CZ *Imieniny wychowawcy klasy p. A. Przybylskiej, kl. IIC, 1 – 2 lekcja, gabinet M1, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie
25. PT *Wyjście kl. IB do NFM na „Inauguracja sezonu symfonicznego”, 2 – 4 lekcja (odp. s. A. Pyza, p. E. Herman)
30. ŚR *Wyjście kl. IIC do NFM na „4 pory w roku”, 4 – 6 lekcja (odp. p. M. Wróblewska, p. A. Przybylska)
31. CZ *Imieniny wychowawcy klasy p. H. Kastelika, kl. ID, 1 – 2 lekcja, gabinet G1, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie

*Termin wystawienia w dzienniku co najmniej dwóch ocen z przedmiotu

LISTOPAD 2019

    WYDARZENIE SZKOLNE
1. PT *Dzień ustawowo wolny od pracy
5. WT *Wyjście kl. IIB LO do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
6. ŚR * XI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (odp. p. M. Krakowska)

*Dzień Paszportów (odp. p. H. Kastelik)

*V Konferencja dla nauczycieli historii (s. A. Stężowska, p. P. Skowroński)

*Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na II piętrze

7. CZ *Olimpiada Języka Angielskiego, godz. 9.00 – 10.00 (odp. p. D. Kuźniewska)
9. SB *Wyjazd grupy uczniów do Wilna (odp. s. A. Stężowska)
11. PN *Dzień ustawowo wolny od pracy
12. WT *Powrót grupy uczniów z Wilna (odp. s. A. Stężowska)

*Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, 6, 7 i 8 lekcja (odp. s. A. Stężowska, p. P. Skowroński), Bal Niepodległych 16.30 – 21.00 (odp. Samorząd Uczniowski)

 

13. ŚR *Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, godz. 13.00 – wyjście do kina na film „Legiony” (odp. s. A. Stężowska i nauczyciele mający lekcje w tym czasie)

*Obiad, godz. 12.30

*Wyjazd do Niemiec na spotkanie koordynatorów programu Erasmus +
(p. D. Kuźniewska, p. J. Sekuła)

 

14. CZ *XXX Forum Szkół Katolickich, Częstochowa (s. I. Filipczak, s. P. Musioł)
15. PT *Apel z okazji Dnia Świętego Marcina (odp. p. J. Kostrubies)

*XXX Forum Szkół Katolickich, Częstochowa (s. I. Filipczak, s. P. Musioł)

16. SB
17. ND *Powrót z Niemiec ze spotkania koordynatorów programu Erasmus +

(p. D. Kuźniewska, p. J. Sekuła)

19. WT *Matura próbna dla kl. IIIAB (wg oddzielnego harmonogramu)
20. ŚR *Matura próbna dla kl. IIIAB (wg oddzielnego harmonogramu)
21. CZ *Matura próbna dla kl. IIIAB (wg oddzielnego harmonogramu)

 

22. PT *Matura próbna dla kl. IIIAB (wg oddzielnego harmonogramu)

*XVI Konferencja Regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”
(p. A. Przybylska, p. E. Suszek, s. K. Perczak)

*Urszulańskie spotkanie międzylicealne INSIEME (odp. p. P. Sołodyna, s. A. Pyza)

 

23. SB *Urszulańskie spotkanie międzylicealne INSIEME (odp. p. P. Sołodyna, s. A. Pyza)
24. ND *Urszulańskie spotkanie międzylicealne INSIEME (odp. p. P. Sołodyna, s. A. Pyza)

*Wyjście do opery na spektakl „Traviata”, godz. 18.00 (odp. p. J. Dobiech)

25. PN *Audycja w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. R. Ruszczak)
26. WT *Imieniny wychowawcy klasy p. M. Krakowskiej, kl. IIIA, 1 – 2 lekcja, gabinet geograficzny, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie

*Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. językowy

27. ŚR *Zebranie Rodziców, godz. 17.00

– kl. IABCDE – o 17.00 spotkanie w auli nt. programu Archipelag skarbów, następnie
z wychowawcami w klasach,

– kl. IIABC i IIIAB – o 17.00 spotkanie z wychowawcami w klasach

– od 17.30 do ok. 19.30 –indywidualne konsultacje z nauczycielamidla wszystkich rodziców

28. CZ *Program dla kl. IABCDE „Archipelag skarbów” (odp. p. R. Ruszczak)

*Wyjście do opery na spektakl „Faust”, godz. 19.00 (odp. J. Dobiech, J. Kostrubies)

29. PT *Program dla kl. IABCDE „Archipelag skarbów” (odp. p. R. Ruszczak)

*Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet katechetyczny

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
2. PN Olimpiada Znajomości Afryki, godz. 9.00 (odp. p. M. Krakowska)
4. ŚR Olimpiada Teologii Katolickiej, godz. 10.50 (odp. s. K. Niemiec)

Św. Mikołaj w internacie, godz. 18.00 (odp. wychowawczynie)

5. CZ Olimpiada przedsiębiorczości, godz. 9.00 (odp. p. M. Krakowska)

Św. Mikołaj w szkole, godz. 11.45 – 12.30(odp. Samorząd Uczniowski i RR)

Spotkanie ze św. Mikołajem (mikołaj, prezenty i organizacja – odp. Samorząd

Uczniowski) dla dzieci nauczycieli i pracowników szkoły, aula, godz. 17.00,

przedstawienie dla dzieci, kl. IIB (odp. p. D. Kuźniewska)

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)

6. PT Roraty szkolne o godz. 7.45 w kościele szkolnym

Wyjście kl. IC do NFM na „Czajkowski – ostatnie dzieło”, 2 – 4 lekcja (odp. p. p. P. Skowroński, p. J. Gruszczyńska)

10. WT Konkurs translatorski Translation Master (odp. p. J. Kwiatkowska)

Wyjście kl. IIIB LO (gr. chem. R) do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)

12. CZ Zakończenie klasyfikacji, wystawienie ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)

Projekt „Serviam on tour” – spotkanie z bezdomnymi filmowcami, godz. 10.50 – 13.25 (odp. p. P. Sołodyna, p. R. Ruszczak + wybrani uczniowie)

Termin złożenia sprawozdań indywidualnych z pracy w pierwszym półroczu(wszyscy nauczyciele)

13. PT Warsztaty programowania w Credit Suisse, godz. 9.00 – 13.00(odp. p. M. Krakowska)

Wyjście nauczycieli i pracowników na koncert do NFM „Potęga absolutu”, godz. 19.00

17. WT Wigilia nauczycieli i pracowników szkoły, godz.15.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele, spotkanie w stołówce szkolnej do godz. ok. 17.30 (w tym dniu 8 lekcja odwołana)
18. ŚR Wykład p. dr. Zbigniewa Wróblewskiego nt. „Odporności”, aula, godz. 9.50, uczestniczą klasy IB, IE, IIB, IIIB (odp. p. J. Leszczyńska – Kazuro)

Wigilia w internacie (odp. wychowawczynie w internacie), Msza Św. dla internistek, godz. 17.00

19. CZ Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 15.45, gabinet katechetyczny
20. PT Życzenia świąteczne i wigilie klasowe(obowiązują galowe mundurki, nie ma w tym dniu lekcji):

– od 8.30 – wigilie w klasach (odp. wychowawcy)

– 11.15 – spotkanie w auli szkolnej (przedstawienie- odp. koło teatralne
i p. J. Dobiech),  ok. 12.00 – obiad dla internatu

23. PN Wigilia dla bezdomnych na Ostrowie Tumskim, godz. 17.00 – paczki dla dzieci, godz. 18.00 – wigilia w auli PWT (odp. p. R. Ruszczak, s. K. Niemiec, s. A. Stężowska + chętni uczniowie i nauczyciele)
28. SB Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole
29. ND Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole
30. PN Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole
31. WT Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole

 

STYCZEŃ 2020

 

1. ŚR Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole

Dzień ustawowo wolny od pracy

2. CZ Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w sobotę 25 kwietnia
3. PT Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w sobotę 28 marca
6. PN Dzień ustawowo wolny od pracy
7. WT Rozpoczęcie lekcji wg planu na II półrocze

Po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynają się 7 stycznia (wtorek), zgodnie z nowym planem lekcji

STYCZEŃ 2020

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. śr *Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE/gościmy młodzież w naszej szkole

*Dzień ustawowo wolny od pracy

2. cz *Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w sobotę 25 kwietnia
3. pt *Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.), nauczyciele odpracowują ten dzień w sobotę 28 marca
6. pn *Dzień ustawowo wolny od pracy
7. wt *Rozpoczęcie lekcji wg planu na II półrocze
8. śr *Kolęda w internacie, godz. 19.00
9. cz *Kolęda w szkole, godz. 10.50

 

10. pt Konferencja plenarna RP, godz. 13.45, gabinet katechetyczny
12. nd *Kolędowanie z Rodzicami:

– Msza Św. w kościele w szkole o godz. 16.00,

– spotkanie w auli szkolnej: przedstawienie koła teatralnego (odp. p. J. Dobiech), kolędowanie (odp. p. R. Ruszczak)

– poczęstunek w szkole (odp. SU i s. K. Niemiec)

14. wt *Wyjście kl. IB LO do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
17-19 pt-ndz *Wizyta nauczycieli przedszkola urszulańskiego z Krakowa
21. wt *Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. językowy
25. sb *Studniówka kl. IIIAB (odp. p. M. Krakowska, p. M. Wróblewska), Msza Św. o godz. 18.00 w szkolnym kościele
27. pn *Uroczystość Św. Anieli Merici, Imieniny s. Joanny i s. Zuzanny

– godz. 8.00 – 10.45 – festiwal SERVIAM (odp. SU i s. K. Niemiec)

– godz. 11.00 – Msza Św. w kościele szkolnym

– spotkanie w auli, program artystyczny przygotowany przez internistki (odp. s. Karolina)

30. cz *Bal karnawałowy, godz. 16.30 – 21.00 (odp. SU i s. K. Niemiec)

LUTY 2020

WYDARZENIE SZKOLNE
SB *Półmetek klas IIABC, godz. 18.00 – 22.00 (odp. p. A. Przybylska,
p. D. Kuźniewska, s. A. Stężowska)*Wyjście do opery na „Opowieści Hoffanna”, godz. 19.00 (odp. p. J. Dobiech)
WT *Imieniny wychowawcy klasy p. D. Kuźniewskiej, kl. IIB, 1 – 2 lekcja, gabinet matematyczny 2, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie

*Wyjście kl. IIC do NFM na „El duende flamenco”, 4 – 6 lekcja (odp. p. M. Wróblewska, p. A. Przybylska)

*Olimpiada Przyrodnicza „Wpisani w Przyrodę”, godz. 9.00 – 11.00

(odp. M. Wróblewska, M. Krakowska)

ŚR *Imieniny wychowawcy klasy s. A. Stężowskiej, kl. IIA, 1 – 2 lekcja, gabinet historyczny, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie

 

CZ *Wyjście kl. IABC do opery na „Romeo i Julia”, godz. 19.00
(odp. p. J. Dobiech, p. J. Gruszczyńska)
PT *Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
SB *Rozpoczęcie ferii zimowych

*Etap okręgowy Olimpiady Geograficznej, Opole (p. M. Krakowska)

ND *Etap okręgowy Olimpiady Geograficznej, Opole (p. M. Krakowska)
ND *Zakończenie ferii zimowych
PN *Rozpoczęcie zajęć po feriach zimowych wg planu
WT *Wyjście kl. IIB do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
ŚR *Środa popielcowa: Msza św. o godz. 8.00 w kościele szkolnym
CZ *Olimpiada Przyrodnicza „Wpisani w Przyrodę”, godz. 9.00

(odp. M. Wróblewska, M. Krakowska)

MARZEC 2020

WYDARZENIE SZKOLNE
1. nd *Wyjazd do Niemiec w ramach  Erasmus + (p. D. Kuźniewska,p. J. Sekuła)
2. pn *II etap XVIII Olimpiady Znajomości Afryki (p. M. Krakowska)

*Warsztaty dla uczniów przygotowujących się do Dnia Naukowca, 5. i 6. lekcja
(p. M. Krakowska, p. M. Pustowaruk)

3. wt *Dzień Języka Ojczystego (p. J. Dobiech, p. J. Gruszczyńska)

*Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. Językowy

*Wyjazd uczniów na wymianę do Madrytu (p. H. Kastelik, p. M. Suarez – Rueda)

4. śr *Etap Diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej, godz. 11.00 (s. K. Niemiec)
5. cz *Dyktando dla klas IABC, 10.50, aula (p. J. Dobiech, p. J. Gruszczyńska)
6. pt *Wyjście kl. IE do NFM na „Zderzenie tradycji”, 2 – 4 lekcja (odp. p. M. Wróblewska, p. E. Herman)
7. sb *Powrót z Niemiec w ramach  Erasmus + (p. D. Kuźniewska,p. J. Sekuła)
10. wt *Powrót uczniów z wymiany z Madrytu (p. H. Kastelik, p. M. Suarez – Rueda)
11-13. śr-pt *Rekolekcje wielkopostne (odp. s. K. Pyza, s. K. Niemiec)
11-13. śr-pt *Rekolekcje wielkopostne w Częstochowie dla kl.IIIA i kl. IIIB (odp. M. Wróblewska, M. Krakowska)
16. pn *Wyjście kl. IIC na wykłady „Matematyka Jest Wszędzie” (p. A. Przybylska)
17. wt *Wyjście kl. IIIB (gr. chem. R) do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
18. śr *Zebranie Rodziców, godz. 17.00 spotkanie w auli, spotkania z wychowawcami
i konsultacje z nauczycielami
19. cz *Konkurs Kangur Matematyczny, godz. 9.00 – 10.30 (p. E. Suszek)
24. wt *Spotkanie wychowawców, godz. 14.45, gab. językowy
28. sb *Dzień otwarty w szkole, godz. 10.00 (samorząd uczniowski, nauczyciele)
31. wt Imieniny wychowawcy klasy p. M. Wróblewskiej, kl. IIIB, 1 – 2 lekcja, gabinet niemiecki, 8.00 – Msza św. i spotkanie w klasie
31. wt Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. III LO oraz przekazanie poprzez LIBRUS informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną
z zachowania w kl. IIIAB (odp. nauczyciele przedmiotów)

MAJ 2020

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
29. PT *Konferencja RP, godz. 14.00, on – line (min. procedury maturalne, sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej, odp. s. K. Niemiec i zespół ewaluacyjny)
31. ND *Zakończenie stażów awansu zawodowego

 

CZERWIEC 2020

Egzaminy maturalne wg. harmonogramu od 8 – 25 czerwca

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. PN *Spotkanie on – line (na Teams) z maturzystami nt. nowych wytycznych
w sprawie egzaminu maturalnego, godz. 14.00
8. PN *Wystawienie przewidywanych ocen rocznych oraz przekazanie przez LIBRUS informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu, o zagrożeniu nieklasyfikowaniem (odp. nauczyciele) i o zagrożeniu oceną naganną
z zachowania (odp. wychowawcy)
9. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 14.00
11. CZ *Uroczystość Bożego Ciała – dzień ustawowo wolny
12. PT *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
15. PN *Zakończenie klasyfikacji rocznej (wystawienie ostatecznych ocen rocznych)

*Termin przesłania sprawozdań indywidualnych z pracy (nauczyciele)

22. PN *Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 14.00

*Ostateczny termin przekazania do wychowawcy internatu podań o miejsce
w internacie na przyszły rok szkolny wraz z wpłatą wpisowego do księgowości

25. CZ *Konferencja plenarna RP, godz. 10.00

*Uroczystość zakończenia roku szkolnego, godz. 14.00 (spotkanie on – line na MS TEAMS)

W tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych

26. PT W godzinach 9.00 – 11.00 – odbiór świadectw i nagród od wychowawców klas w następujących gabinetach:

IA – w P2, IB – w katechetycznym, IC – w P3, ID – w G1, IE – w G2, IIA – w historycznym, IIB – w językowym, IIC – w M1

30. WT *Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego, godz. 9.00

LIPIEC 2019

SIERPIEŃ 2020

WRZESIEŃ 2018

  • 2. ND *Przyjazd do internatu i zakwaterowanie od godz. 14.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
    2. ND *Zebranie dla WSZYSTKICH RODZICÓW internistek w auli szkolnej, godz. 17.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
    3. PN *Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 9.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz) / 10.15 – Spotkanie w auli szkolnej / Spotkanie z wychowawcami w klasach
    6. CZ *Inauguracja roku szkolnego z ks. abp Józefem Kupnym – Msza Święta w Katedrze, godz. 10.00 (wyjście o godz. 9.30 i powrót do szkoły po uroczystości)
    7. PT *Zebranie Rodziców, godz. 17.00 (dyrektor, wychowawcy, pedagog) – spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej / spotkania z wychowawcami w klasach
    09-15. *VIII Tydzień Wychowania
    10. PN *Spotkanie dla uczniów kl. 3LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 11.45, gabinet katechetyczny (odp. s. I. Filipczak)
    14. PT *Apel z okazji Święta Patronalnego Młodzieży (św. Stanisława Kostki), poświęcenie podręczników (odp. ks. Arkadiusz)
    18. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy
    19-23.09. ŚR *Wyjazd grupy uczniów na wymianę międzyszkolną do Anglii (odp. p. J. Kwiatkowska, s. A. Stężowska)
    19.09. ŚR *Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.00, gabinet M1 na II piętrze
    21. PT *Konferencja RP, godz. 13.45 gabinet polski 2: Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz Wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
    22. SB *Warsztaty dla chętnych uczniów z kl. IIIGAB i 3LO nt. “Umiejętność uczenia się”, godz. 10.00 – 16.00 (p. J. Kokot, p. M. Kujańska)
    23. ND *Powrót grupy uczniów z wymiany międzyszkolnej z Anglii (odp. p. J. Kwiatkowska, s. A. Stężowska)
    24. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
    25. WT *Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie, kl. 3 LO (odp. p. A. Tracz – Molasy, s. K. Niemiec)
    25. WT *Możliwość zorganizowania klasowego wyjazdu integracyjnego (odp. wychowawcy klas)
    27. CZ Spotkanie dyrektorek szkół urszulańskich we Wrocławiu (27 – 30.09)
    28. PT *Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych (kl. 3LO)
    28. PT *Upływa termin składania deklaracji zdawanego języka obcego na Egzaminie Gimnazjalnym (kl. III GIM)

PAŹDZIERNIK 2018

  • 9. WT *Wyjście kl. IIIGA do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
    11. CZ *Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej(za program artystyczny odp. kl. IIb i p. M. Wróblewska), po trzech lekcjach o godz. 11.00 – Msza św. w kościele szkolnym (odp. ks. Arkadiusz), spotkanie w auli
    13. SB *Pielgrzymka do Trzebnicy (odp. s. K. Niemiec, s. A. Stężowska)
    14. ND *Wyjazd grupy uczniów do Hiszpanii w ramach Erasmus + (p. D. Kuźniewska, p. A. Tracz – Molasy)
    17. ŚR *Czuwanie przed uroczystością św. Urszuli, godz. 17.00 (odp. s. Klara i katecheci)
    20. SB *Powrót grupy uczniów zHiszpanii w ramach Erasmus + (p. D. Kuźniewska, p. A. Tracz – Molasy)
    22. PN *Próba przyrzeczenia w kościele Uniwersyteckim, kl. Iabc i sztandar, godz. 11.15
    122. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
    23. WT *Święto Patronalne Szkoły – św. Urszuli: – godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz) / spotkanie w auli szkolnej, przemówienia, (za program artystyczny odp. koło teatralne i p. J. Dobiech) / spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach / poczęstunek w refektarzu zakonnym (Nauczyciele, Pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanek, zaproszeni goście)
    24. ŚR *Przyjazd w ramach wymiany międzyszkolnej uczniów z Anglii (p. J. Kwiatkowska, s. A. Stężowska)
    24. ŚR *Narodowe Forum Muzyki “Sztuka fugi”, godz. 11.30 (odp. p. M. Wróblewska)
    24. ŚR *Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.00, gabinet M2 na II piętrze
    26. PT *Konferencja RP, godz. 13.45gabinet polski 2
    28. ND *Zakończenie wymiany międzyszkolnej z Anglią (p. J. Kwiatkowska, s. A. Stężowska)
    30. WT *Imieniny wychowawcy klasy Ic LO p. A. Przybylskiej, kl. Ic LO, 1 – 3 lekcja, gabinet M1, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)

LISTOPAD 2018

1. CZ *Dzień ustawowo wolny od pracy
2. PT *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
5. PN *Szkolne wyjście do kina na „Dywizjon 303”, wyjście o godz. 10.35
(odp. wychowawcy, nauczyciele)
6. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy
7. ŚR *Spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, p. Romanem Kowalczykiem jako świadkiem historii, godz. 12.00 (aula)

*Olimpiada Ekonomiczna, godz. 9.00 – 11.00 (odp. p. M. Krakowska)

8. CZ *Konferencja z KO, godz. 10.00 (s. I. Filipczak)
9. PT *Świętowanie 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości (wg. programu)

Msza Św. – godz. 8.15 w kościele szkolnym (odp. ks. Arkadiusz)

*ZEBRANIE RODZICÓW, godz. 17.00 i konsultacje z nauczycielami

13. WT *Wyjście grupy 2LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
15. CZ *Konferencja dla dyrektorów z RSK, Częstochowa (s. I. Filipczak)
16. PT *XXIX Forum Szkół Katolickich, Częstochowa (s. I. Filipczak)
17. SB *XXIX Forum Szkół Katolickich, Częstochowa (s. I. Filipczak)
18. ND *Wyjście do opery na spektakl „EUFOLIA AMBULO” o godz. 18.00
(odp. p. J. Dobiech)
20. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy

*Próbny egzamin maturalny (wg harmonogramu)

21. ŚR *Próbny egzamin maturalny (wg harmonogramu)
22. CZ *Próbny egzamin maturalny (wg harmonogramu)
23. PT *Próbny egzamin maturalny (wg harmonogramu)

*Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polski 2

*Wyjazd kl. IIIGA i IIIGB w ramach przygotowania do bierzmowania na rekolekcje do Zakopanego(odp. ks. Arkadiusz, p. P. Sołodyna, p. M. Książczak)

25. ND *Powrót kl. IIIGA i IIIGB z Zakopanego(odp. ks. Arkadiusz, p. P. Sołodyna,
p. M. Książczak)
26. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)

GRUDZIEŃ 2018

3. PN *Spotkanie prawnicze „Prawa człowieka”, aula, godz. 11.00 – 13.20 (odp. A. Tracz – Molasy)
4. WT *Próbny egzamin gimnazjalny (wg harmonogramu)
5. ŚR *Próbny egzamin gimnazjalny (wg harmonogramu)

*Zebranie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na II piętrze

6. CZ *Próbny egzamin gimnazjalny (wg harmonogramu)

*Św. Mikołaj w szkole, godz. 10.50 – 11.35(odp. Samorząd Uczniowski i RR)

*Spotkanie ze św. Mikołajem (mikołaj, prezenty i organizacja – odp. Samorząd

Uczniowski)dla dziecinauczycieli i pracowników szkoły, aula, godz. 17.00

(przedstawienie dla dzieci – odp. kl. IIIGB i p. M. Książczak)

*Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)

7. PT *Roraty szkolne o godz. 7.45 w kościele szkolnym (odp. ks. Arkadiusz)
11. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy

*Spotkanie historyczno – muzyczne z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty
p. Romanem Kowalczykiem, aula godz. 11.00 – 12.30

*Olimpiada Artystyczna, godz. 11.00 – 15.00 (odp. p. M. Jędrzejczyk)

*Wyjście grupy 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)

 

12. ŚR *Narodowe Forum Muzyki „AllThat Jazz”, godz. 11.30 (odp. p. M.Wróblewska)

 

13. CZ *Zakończenie klasyfikacji, wystawienie ocen śródrocznych(odp. nauczyciele)

*Termin złożenia sprawozdań indywidualnych z pracy w pierwszym półroczu(wszyscy nauczyciele)

14. PT *Konferencja formacyjna dla nauczycieli i pracowników „ABC wychowania urszulańskiego (s. Iwona Naglik), godz. 14.00 – 19.00
18. WT *Wigilia nauczycieli i pracowników szkoły, godz.15.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele (odp. ks. Arkadiusz), spotkanie w stołówce szkolnejdo godz. ok. 17.30 (w tym dniu 8 lekcja odwołana)
19. ŚR *Wigilia w internacie(odp. wychowawczynie w internacie), Msza Św. dla internistek, godz. 17.00 (odp. ks. Arkadiusz)
20. CZ *Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 15.45, gab. polonistyczny 2

 

21. PT *Życzenia świątecznei wigilie klasowe(obowiązują galowe mundurki, nie ma w tym dniu lekcji):

– od 8.30 – wigilie w klasach (odp. wychowawcy)

– 11.15 – spotkanie w auli szkolnej (przedstawienie- odp. koło teatralne
i p. J. Dobiech),  ok. 12.00 – obiad dla internatu

22grudnia –01 stycznia – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

*Po świętach zajęcia rozpoczynają się 2 stycznia (środa), zgodnie z nowym planem

STYCZEŃ 2019

 

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
2. ŚR *Rozpoczęcie lekcji wg planu na II półrocze
6. ND *Kolędowanie z Rodzicami (odp. p. R. Ruszczak), Msza Św. w kościele
w szkole o godz. 16.00
(ks. Arkadiusz),poczęstunek w szkole,spotkanie
w auli szkolnej: przedstawienie koła teatralnego
(odp. p. J. Dobiech), kolędowanie (odp. p. R. Ruszczak)
7. PN
8. WT *Kolęda w szkole, godz. 9.50 (ks. Arkadiusz)

*Wyjście grupy 2LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)

*Kolęda w internacie, godz. 18.30 (ks. Arkadiusz)

 

9. ŚR *Wyjście do opery na spektakl „Skrzypek na dachu” (odp. p. J. Dobiech)
11. PT Konferencja plenarna RP, godz. 13.45, gabinet polski 2
15. WT *Imieniny wychowawcy klasy Ib LO p. D. Kuźniewskiej, kl. Ib LO, 1 – 3 lekcja, gabinet językowy, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
19. SB *Msza Św. studniówkowa kl. 3LO, godz. 18.00 w szkolnym kościele
(ks. Arkadiusz)
22. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy
23. ŚR *Uroczystość Św. Anieli Merici

– godz. 8.00 – 10.45 – festiwal SERVIAM (odp. SU)

– godz.11.00 – Msza Św. w kościele szkolnym(ks. Arkadiusz)

– spotkanie w auli (program artystyczny – odp. kl. IIIGA i p. P. Sołodyna)

 

24. CZ *Bal karnawałowy, godz. 16.30 – 21.00 (odp. Samorząd Uczniowski)
26. SB *Półmetek klas II a i II b LO, godz. 18.00 – 23.00 (odp. p. M. Krakowska,
p. M. Wróblewska)
28. PN Rozpoczęcie ferii zimowych

LUTY 2019

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
6. ŚR *Szkolenie dla pracowników administracji i obsługi „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”, sala katechetyczna, godz. 9.00 – 11.30
(odp. p. T. Herman)
7. CZ *Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
10. ND Zakończenie ferii zimowych
11. PN *Rozpoczęcie zajęć po feriach zimowych wg planu

*Msza Święta w katedrze z okazji Dnia Chorego, godz. 11.00 (p. R. Ruszczak)

 

12. WT *Narodowe Forum Muzyki „Pieśń o życiu i śmierci Chopina”, wyjście o godz. 10.50 (odp. p. E. Herman, s. I. Filipczak)

 

13. ŚR *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na II piętrze

 

14. CZ *Walentynki (odp. Samorząd Uczniowski)
15. PT *ZEBRANIE RODZICÓW, godz. 17.00 i konsultacje z nauczycielami
19. WT *Imieniny wychowawcy klasy IA LOs. A. Stężowskiej, kl. IA LO, 1 – 3 lekcja, gabinet historyczny, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)

*Wyjście kl. IIIGA do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)

 

20. ŚR *Spotkanie prawnicze ISKRA W SZKOLE nt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego z osobami, które są poza nawiasem społecznym”, aula szkolna,
godz. 11.00 – 12.30  (p. A. Tracz – Molasy)
22. PT *KONFERENCJA RP, godz. 13.45, gabinet polski 2
23. SB  
24. ND *Zjazd przedstawicieli szkół partnerskich w ramach programu Erasmus + (odp. p. D. Kuźniewska, p. J. Kwiatkowska)

 

25. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)

 

26. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet językowy
28. CZ *Olimpiada Przyrodnicza „Wpisani w przyrodę”, I etap, godz. 9.00
(odp. p. M. Wróblewska)

MARZEC 2019

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
5. WT *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet Angielski 2
6. ŚR *Środa popielcowa: Msza św. o godz. 8.00w kościele szkolnym(ks. Arkadiusz)
8. PT *Spotkanie grupy „Wspólnota Chrześcijańska” (gabinety: N, G1, G2, G3)
9. SB *Wyjście do opery na „Femme fatale”(odp. J. Dobiech)

*Spotkanie grupy „Wspólnota Chrześcijańska” (gabinety: N, G1, G2, G3)

10. ND *Spotkanie grupy „Wspólnota Chrześcijańska” (gabinety: N, G1, G2, G3)
12. WT *Wyjście grupy 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
13. ŚR *I dzień rekolekcji wielkopostnych (odp. s. Klara)

*I dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3LO (odp. p. A. Molasy, s. K. Niemiec)

 

14. CZ *II dzień rekolekcji wielkopostnych (odp. s. Klara)

*II dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3LO (odp. p. A. Molasy, s. K. Niemiec)

 

15. PT *III dzień rekolekcji wielkopostnych (odp. s. Klara)

*III dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3LO (odp. p. A. Molasy, s. K. Niemiec)

*Konferencja z OKE w ZS Nr 14, ul. Brüknera 10, dotycząca Egzaminu Gimnazjalnego, godz. 11.00 (……………..)

19. WT *Olimpiada Przyrodnicza „Wpisani w Przyrodę”, godz. 9.00 – 13.30
(odp. M. Wróblewska, M. Krakowska)
22. PT *Konferencja RP, godz. 13.45,gabinet polski 2 (min. procedury Egzaminu Gimnazjalnego)
23. SB *Wyjazdowa Droga Krzyżowa do Barda Śląskiego (odp. P. Sołodyna,
R. Ruszczak)
25. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)

 

26. WT *Imieniny wychowawcy klasy IIb LO p. M. Wróblewskiej, kl. IIb LO, 1 – 3 lekcja, gabinet niemiecki, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
27. ŚR  
28. CZ *Konferencja z OKE w ZS Nr 14, ul. Brüknera 10, dotycząca Egzaminu Maturalnego, godz. 10.00 (s. Klara Pyza)
29. PT *ZEBRANIE RODZICÓW, godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami
i konsultacje z nauczycielami

KWIECIEŃ 2019

WYDARZENIE SZKOLNE
2. wt *Imieniny wychowawcy klasy III LO p. A. Tracz – Molasy, kl. III LO, 1 – 3 lekcja, gabinet P2, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
6. sb *Dzień otwarty w szkole, godz. 10.00 (samorząd uczniowski LO, nauczyciele)
8. pn *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.15, gabinet M2 na II piętrze
9. wt *Spotkanie wychowawców, godz. 8.00, gabinet Angielski 2
9. wt *Wyjście kl. IIIGA do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
9. wt *Zakończenie klasyfikacji kl. III – wystawienie ostatecznych ocen końcowych
10. śr *Egzamin Gimnazjalny (wg. harmonogramu) – dzień wolny dla uczniów
11. cz *Egzamin Gimnazjalny (wg. harmonogramu)– dzień wolny dla uczniów
12. pt *Egzamin Gimnazjalny (wg. harmonogramu)– dzień wolny dla uczniów
12. pt *Warsztaty dla nauczycieli, godz. 14.00 – 18.00 (prowadzący WOMiE: Grzegorz Dzwonkowski, Iwona Raczyńska)
15. pn *Spotkanie z maturzystami dotyczące procedur maturalnych, godz. 11.45, gabinet P2 (s. I. Filipczak)
17. śr *Życzenia świąteczne w szkole, godz. 12.40 (przedstawienie świąteczne – odp. kl. Ia i s. A. Stężowska), po uroczystości w auli, nie ma już żadnych zajęć
17. śr *Konferencja RP (klasyfikacja kl. III LO i procedury maturalne), godz. 14.00, gabinet polski 2
18.04. – 23.04.                     Przerwa świąteczna
24. śr *Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych po przerwie świątecznej wg. planu
25. cz *Pożegnanie maturzystek w internacie (odp. wychowawczynie internatu)
26. pt *Zakończenie roku szkolnego dla klasy 3 LO / Msza Święta w szkole, godz. 8.00 (odp. ks. Arkadiusz) / – spotkanie w auli, (część artystyczna na pożegnanie maturzystów – odp. kl. IIab
p. M. Krakowska, p. M. Wróblewska)
26 – 28.04 pt-ndz *Rekolekcje dla nauczycieli i pracowników w Bardzie Śląskim

M A J  2019

    WYDARZENIE SZKOLNE
1. ŚR Dzień ustawowo wolny od pracy
2. CZ *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
3. PT Dzień ustawowo wolny od pracy
5 -12. ND Wyjazd grupy uczniów do Finlandii w ramach  Erasmus + (p. D. Kuźniewska, p. P. Sołodyna)

Egzaminy maturalne wg. harmonogramu od 6 – 22 maja

11. SB *Powrót grupy uczniów zFinlandii w ramach  Erasmus + (p. D. Kuźniewska,

p. P. Sołodyna)

14. WT *Wyjście grupy 2LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)
19. ND *Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez uczniów klasy IIIGAB, Kościół Uniwersytecki, godz. 16.00 (odp. ks. Arkadiusz)
21. WT *Imieniny wychowawcy klasy IIIGA p. P. Sołodyny, kl. IIIGA, 1 – 3 lekcja, gabinet G2, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
22. ŚR *Wyjazd do Niemiec na spotkanie koordynatorów w ramach ERASMUS +, (p. D. Kuźniewska, M. Krakowska)
24. PT *Urszulańskie Dni Młodych w Poznaniu
25. SB *Urszulańskie Dni Młodych w Poznaniu

*Powrót z Niemiec ze spotkania koordynatorów w ramach ERASMUS +, (p. D. Kuźniewska, M. Krakowska)

26. ND *Urszulańskie Dni Młodych w Poznaniu
27. PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 20.00 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
28. WT *Imieniny wychowawcy klasy IIA LO p. M. Krakowskiej, kl. IIa LO, 1 – 3 lekcja, gabinet geograficzny, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)

Spotkanie prawnicze „O zatrzymaniu policyjnym” – dr Karolina Kremens, godz. 11.00, aula szkolna (odp. p. A. Tracz – Molasy)

30. CZ *Zebranie Rodziców kl. IA, godz. 17.00 (odp. s. A. Stężowska)
31. PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polski 2 (min.sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej, odp. s. K. Niemiec i zespół ewaluacyjny)

 

31. PT *ZEBRANIE RODZICÓW, godz. 17.00 i konsultacje z nauczycielami
31. PT *Dzień Mundurka (odp. SU)
31. PT *Wystawienie przewidywanych ocen rocznych oraz przekazanie przez LIBRUS informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu, o zagrożeniu nieklasyfikowaniem (odp. nauczyciele) i o zagrożeniu oceną naganną
z zachowania (odp. wychowawcy)

C Z E R W I E C  2019

WYDARZENIE SZKOLNE
1. SB Bal Gimnazjalny kl. IIIGAB, aula, godz. 16.00 – 22.00 (odp. p. Sołodyna,
p. M. Książczak)
3. PN *Egzamin Gimnazjalny (termin dodatkowy), godz. 9.00, uczelnia

*Dzień Bliźniaka i niespodzianka z okazji Dnia Dziecka(odp. SU)

4. WT *Spotkanie wychowawców kl. IABC LO i IIAB LO (gab. angielski 2)

*Imieniny wychowawcy klasy IIIGB p. M. Książczak, kl. IIIGB, 1 – 3 lekcja, gabinet P3, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)

*Wyjście grupy 2LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji
(odp. p. M. Wróblewska)

*Egzamin Gimnazjalny (termin dodatkowy), godz. 9.00, uczelnia

*Wizyta 40 uczniów z Ukrainy, zwiedzanie i obiad (odp. p. R. Ruszczak)

5. ŚR *Egzamin Gimnazjalny (termin dodatkowy), godz. 9.00, uczelnia
6. CZ *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.15, gabinet M2 na II piętrze

*Zakończenie klasyfikacji rocznej dla uczniów kl. IIIGAB wyjeżdżających do Rzymu

7. PT *Termin złożenia sprawozdań indywidualnych z pracy (nauczyciele)

*Zakończenie klasyfikacji rocznej (wystawienie ostatecznych ocen rocznych)

*Wyjazd na pielgrzymkę do Rzymu kl. IIIGAB (odp. p. P. Sołodyna,
p. M. Książczak)

8. SB *Spotkanie absolwentek szkoły, roczniki matury 2000 – 2008 (odp. s. K. Pyza)
10. PN *I dzień wycieczek szkolnych
11. WT *II dzień wycieczek szkolnych

*Wizyta w naszej szkole uczniów trzech klas szkoły urszulańskiej z Rybnika

12. ŚR *III dzień wycieczek szkolnych
13. CZ *Apel w auli, godz. 8.00: Wizyta 3 sióstr urszulanek: z Indonezji, Meksyku
i Francji, zwiedzanie szkoły (odp. SU i s. K. Niemiec)*Powrót z pielgrzymki do Rzymu kl. IIIGAB (odp. p. P. Sołodyna, p. M. Książczak)
14. PT *Ostateczny termin złożenia u wychowawcy internatu podań o miejsce
w internacie na przyszły rok szkolny wraz z wpisowym (obecne internistki)
17. PN *Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 8.00, gabinet polski 2 (lekcje w tym dniu rozpoczną się od godz. 10.50)

*Dzień dla wychowawców na przygotowanie zakończenia roku

*Test zaliczeniowy na Wydziale Prawa, kl. IIA (odp. p. A. Tracz – Molasy)

18. WT *Debata historyczna wokół 4 czerwca, godz. 9.00 – 10.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy, s. A. Stężowska)
19. ŚR *Konferencja plenarna RP, godz. 11.00, gabinet polski 2

 

20. CZ *Uroczystość Bożego Ciała – dzień ustawowo wolny od pracy
21. PT *Uroczystość zakończenia roku szkolnego

– godz. 9.00 – Msza św. w Kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz)

– spotkanie w auli (pożegnanie klas III gimnazjum-odp. Samorząd Uczniowski, program artystyczny: odp. koło teatralne i p. J. Dobiech

– spotkania z wychowawcami w klasach

 

LIPIEC 2019

4 lipca (czwartek) – Wydawanie maturzystom świadectw maturalnych (sekretariat szkoły) w godz. 10.00 – 15.00

11 lipca (czwartek) – Ostateczny termin złożenia wniosków przez maturzystów
o możliwość przystąpienia do maturalnego egzaminu poprawkowego

do 15 lipca (poniedziałek) – przesłanie do dyrektora materiałów na egzamin poprawkowy

SIERPIEŃ 2019

26. PN *Testy z j. angielskiego dla kl. I LO, godz. 9.00 (odp. wszyscy nauczyciele j. angielskiego)

*Krawcowa – miara na mundurki, godz. 10.00

*Możliwość zakupu mundurków codziennych, godz. 10.00

*Spotkanie wychowawców klas, godz. 14.00

27. WT Egzaminy poprawkowe z matematyki (w M2) i chemii (w P2), godz. 9.00
z j. angielskiego (w gab. językowym), godz. 14.00  (odp. wyznaczeni nauczyciele wg oddzielnego harmonogramu)
28. ŚR *Konferencja plenarna RP, godz. 9.00, gabinet katechetyczny

*Szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej, I grupa (odp. p. T. Herman)

29. CZ *Termin dodatkowy testu z j. angielskiego, godz. 9.00 (nauczyciele j. ang.

*Spotkanie pracowników administracji i obsługi, godz. 14.00, gab.katechet.

30. PT * Sesja formacyjno – szkoleniowa „Być liderem w duchu św. Anieli”, 9.00 – 16.00, gabinet katechetyczny (I grupa)

*Szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej, II grupa, godz. 9.00, gabinet polski 2(odp. p. T. Herman)

*Termin przesłania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych (do dyrektora)