Upływa termin, w którym osoby zakwalifikowane do nowych klas pierwszych zobowiązane są dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające wolę uczęszczania do liceum. 28 lipca podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły – listy te dostępne w szkole, na tablicy obok sekretariatu. Zapraszamy!

============

Proces rekrutacji dobiega końca! Z radością ogłaszamy, że utworzyliśmy nowe klasy pierwsze! Dzisiaj, 18 lipca, podajemy do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do naszej szkoły. Listy zakwalifikowanych uczniów dostępne są poniżej.

Teraz, według regulaminu rekrutacji, uczniowie zakwalifikowani do nowych klas pierwszych zobowiązani są do dostarczenia do 28 lipca do sekretariatu (1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz (2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, co będzie potwierdzeniem woli uczęszczania do naszej szkoły.

28 lipca ogłosimy listy kandydatów przyjętych do szkoły; lista ta jednak nie będzie dostępna online, ale jedynie w szkole, na tablicy obok sekretariatu.

Podsumowanie rekrutacji 2023