Upłynął termin, w którym osoby zakwalifikowane do nowych klas pierwszych zobowiązane były dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające wolę uczęszczania do liceum. W związku z tym „zdejmujemy” z naszej strony internetowej listy zakwalifikowanych, oczekując w sierpniu ostatecznych wykazów nowych uczniów naszej szkoły.

============

Najmilsi! Z radością ogłaszamy, że utworzyliśmy nowe klasy pierwsze! Według regulaminu rekrutacji, dzisiaj, 21 lipca, publikujemy listy osób przyjętych do naszej szkoły. Dziękujemy ogromnej liczbie młodych ludzi za zainteresowanie naszym liceum! Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej doceniani przez Was, wybierających świetne szkoły. Listy zakwalifikowanych uczniów dostępne są poniżej.

Co teraz? Prosimy Was, abyście do 29 lipca potwierdzili wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu (1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz (2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.

1 sierpnia podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły; lista ta jednak nie będzie dostępna online, ale jedynie w szkole, na tablicy obok sekretariatu.

Nie możemy się Was doczekać 1 września! A tymczasem – odpoczywajcie i nabierajcie sił!

Uczniowie zakwalifikowani do klasy 1a
Uczniowie zakwalifikowani do klasy 1b
Uczniowie zakwalifikowani do klasy 1c
Podsumowanie rekrutacji 2022