14.4 C
Wrocław
środa, 23.09.2020
Strona główna Nauczyciele

Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

(od lewej) Piotr Skowroński, Robert Ruszczak, Monika Panfil, Jarosław Sekuła, s. Zuzanna Filipczak (dyrektor szkoły), s. Franciszka Perczak, s. Elżbieta Peplińska, Dorota Sromek, Ewa Herman, s. Aneta Zbijewska, Ilona Nowak, s. Agata Stężowska, Joanna Gruszczyńska, Jadwiga Leszczyńska-Kazuro, Ewa Suszek, s. Joanna Łątka, Justyna Kostrubies, Dorota Kuźniewska, s. Karolina Duraj, Marek Pustowaruk, (u dołu) s. Paulina Musioł, s. Katarzyna Niemiec, Hubert Kastelik, Piotr Sołodyna, Wanda Milewska, Małgorzata Wróblewska, s. Klara Pyza, Tomasz Herman.

Nauczyciele nieobecni: Anna Przybylska, Malwina Jędrzejczyk, Tomasz Brzozowski

dr Joanna Dobiech
wychowawca w klasie 2a Liceum
współpracuje z Operą Wrocławską

mgr Joanna Gruszczyńska
pedagog specjalny

dr Marek Pustowaruk
uczy w Liceum

mgr Piotr Sołodyna
uczy w Liceum
wychowawca klasy 2e Liceum
administrator szkolnej strony internetowej
opiekun szkolnych mediów społecznościowych

mgr Joanna Kwiatkowska

mgr Dorota Kuźniewska
wychowawca klasy 3b Liceum
koordynator programu Erasmus+

mgr Jarosław Sekuła

dr Justyna Kostrubies
wychowawca klasy 1c Liceum

mgr Wanda Milewska

mgr Piotr Skowroński
wychowawca klasy 2c Liceum

mgr Rueda Manuel Suarez

dr Hubert Kastelik
wychowawca klasy 2d Liceum
koordynator zespołu ds. promocji i wizerunku szkoły

mgr Ilona Kadys

mgr s. Aneta Zbijewska

mgr Anna Przybylska
wychowawczyni klasy 3cLO

mgr s. Franciszka Perczak

mgr Ewa Suszek

mgr Paulina Zapiór

mgr Małgorzata Wróblewska
wychowawczyni klasy 1bLO
współpracuje z Filharmonią Wrocławską

mgr Jadwiga Leszczyńska-Kazuro

dr Monika Panfil

mgr Agata Stężowska
wychowawczyni kl. 3a Liceum
odpowiada za poczty sztandarowe LO

dr Hubert Kastelik
wychowawca klasy 2d Liceum
koordynator zespołu ds. promocji i wizerunku szkoły

mgr Piotr Skowroński
wychowawca klasy 2c Liceum

mgr Dorota Sromek
uczy w Liceum

dr Tomasz Brzozowski

mgr Tomasz Herman
koordynator ds. BHP

mgr Tomasz Herman
koordynator ds. BHP

mgr Ewa Herman

mgr Ilona Nowak

mgr Malwina Jędrzejczyk

mgr Robert Ruszczak
zespół wokalno – instrumentalny
audycje w Radio Rodzina
doradca zawodowy
opiekun Szkolnego Koła Caritas

mgr Katarzyna Niemiec OSU
wychowawca klasy 1a Liceum
wicedyrektor ZSU
Opiekun Samorządu Uczniowskiego LO

mgr Klara Pyza OSU
wychowawczyni w internacie
wychowawca klasy 2b Liceum

mgr Paulina Musiał OSU
wychowawczyni w internacie

dr Justyna Kostrubies
wychowawca klasy 1c Liceum

s. mgr Karolina Duraj
s. mgr Klara Pyza
s. mgr Joanna Łątka
s. mgr Agata Stężowska
s. mgr Paulina Musioł