16 C
Wrocław
środa, 19.06.2024

Szkoła Dobra

Rozmiłowaliśmy się w pomaganiu. Nie jesteśmy organizacją dobroczynną, ale działalność charytatywna definiuje (SERVIAM) naszą szkołę, dlatego nieustannie podejmujemy wysiłek organizowania pomocy potrzebującym w naszym środowisku.

Wychodzimy jednak poza schemat (i obszar) dotychczasowego działania, podejmujemy kolejne wyzwanie. Od 2020r. chcielibyśmy zakładać „rodziny”, których celem będzie adopcja dzieci z regionów świata, gdzie dostęp do edukacji i realizacja podstawowych potrzeb dzieci stanowią problem nie do przezwyciężenia. Chcemy tworzyć SZKOŁĘ DOBRA. Pierwszą „rodzinę” założyli uczniowie klasy 1e Liceum, którzy są inicjatorami pomysłu. Mamy pewność, że wkrótce dołączą do nich inne rodziny!  

Grupa: Grupa uczniów szkoły
Rodzina: Angels
Koordynatorzy: Basia Boczkowska
Kraj: Albania
Miejscowość: Shkoder
Rok adopcji: 2023
Fundacja: Misje Salezjanie

Grupa: Klasa 2b Liceum
Rodzina: Lemury
Koordynatorzy: Marysia Stadniczenko i Stanisław Ruman
Kraj: Madagaskar
Miejscowość: Manzary
Rok adopcji: 2023|2024
Fundacja: Misje Salezjanie

Grupa: Nauczyciele 
Rodzina: Faith
Koordynatorzy: Jarosław Sekuła i Piotr Sołodyna
Kraj: Tanzania
Miejscowość: Mafinga
Rok adopcji 2024
Fundacja: Misje Salezjanie

Grupa: Klasa 3e Liceum
Rodzina: Fly Like An Eagle
Koordynatorzy: Ala Jarosławska i Karolina Szklińska
Kraj: Etiopia
Miejscowość: Dilla
Rok adopcji: 2020|2021|2022
Fundacja: Misje Salezjanie