W piątek uczestniczyliśmy w pogrzebie s. Józefy Jezierskiej, legendarnej dyrektor Żeńskiego Liceum Sióstr Urszulanek, którego jesteśmy spadkobiercami. Siostra Józefa uczyła w naszym Liceum 40 lat, z czego była dyrektorem lat aż 37, w trudnym czasie PRL, a misję swoją skończyła w 2007 roku.

Ostatnie pożegnanie Siostry odbyło się w o godz. 11:00 w kościele uniwersyteckim (pw. Najświętszego Imienia Jezus). Społeczność szkolna udała się do kościoła już o godz. 10:00, aby uczestniczyć w tradycyjnej modlitwie różańcowej za zmarłą. Przybyłych do świątyni przyjaciół Siostry przywitały s. Joanna Łątka, przełożona domu wrocławskiego i s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce. Mszy świętej przewodniczył J.E. Arcybiskup senior ks. Marian Gołębiewski, homilię wygłosił ks. prof. Mariusz Rosik, a gospodarzem uroczystości był proboszcze parafii, ks. Arkadiusz Krżiżok.  Na Mszy gościliśmy reprezentację Liceum Salezjańskiego, z pocztem sztandarowym tej szkoły i dyrektorem, ks. Jerzym Babiakiem.

We Mszy św. uczestniczyło wielu przyjaciół Siostry, rodzina, byłe wychowanki, nauczyciele przez długie lata pracujący w Liceum, przedstawiciele środowisk naukowych Wrocławia,  bibliści. W ostatnich słowach mogliśmy usłyszeć wspaniałe laudacje przyjaciół s. Józefy, min. ks. prof. Włodzimierza Wołyńca, prof. Romana Dudy, p. Jolanta Kardela, reprezentująca Stowarzyszenie Byłych Wychowanek, prof. Stanisław Wilczyński, reprezentujący pracowników byłego Żeńskiego Liceum.

Po Eucharystii kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz osobowicki, gdzie odprowadziliśmy doczesne szczątki Siostry Józefy. Po ceremonii pogrzebowej na cmentarzu, zaproszeni goście spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie po obiedzie był czas na rozmowy i wspominanie wielkiej osobowości, jaką niewątpliwie była s. Józefa Jezierska.