Integracja klasy 2aG miała nieco inny wymiar nuż pozostałych klas, ponieważ uczniowie p. Piotra Sołodyny zwyciężyli w ubiegłorocznej edycji Ligi Klas Gimnazjum, a nagrodą był dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Dlatego młodzież po dopieką wychowawcy i s. Jany Krogul udała się do Barda Śląskiego, aby tam wędrować, zwiedzać i spędzać ze sobą czas. (fot. P. Sołodyna / s. J. Krogul)