Agnieszka Zielińska z klasy 2c Liceum zakwalifikowała się do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej we Wrocławiu. Gratulujemy! Nauczycielem podstaw przedsiębiorczości w naszej szkole jest p. Magdalena Krakowska.

6 listopada w naszej szkole został przeprowadzony szkolny etap Olimpiady wiedzy ekonomicznej. Hasło tegorocznej edycji to: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej” Zawody szkolne  miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji), zadania z podstaw ekonomii i 30 pytań testowych.