W czwartek 26 listopada 2020 r. odbędzie się konkurs ALFIK MATEMATYCZNY. Konkurs odbędzie się w godz. 13:00-14:45 (90 minut test, 15 minut – sprawy organizacyjne).

Uczniowie chętni zgłaszają się wraz z opłatą do nauczycieli matematyki do piątku 30 października 2020 r.

Opłata za konkurs wynosi 12 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów z całej szkoły.

 Test konkursowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest testem wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D z których każda może być prawdziwa lub fałszywa). Na starcie uczeń otrzymuje 112 punktów, za poprawną odpowiedź 1 pkt, za brak odpowiedzi 0 punktów a za błędną -1 pkt.

Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Na stronie www.jersz.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu ALFIK MATEMATYCZNY oraz zadania z lat poprzednich.

W czasie trwania konkursu, uczeń może mieć ze sobą czystą kartkę i wykorzystać ją jako brudnopis. Uczniowie nie mogą się wymieniać kartkami, ani korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów itp.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.