W ubiegły piątek część grona pedagogicznego uczestniczyła w bardzo ciekawym szkoleniu pt. „Być liderem w duchu św. Anieli”, które poprowadzili specjalnie zaproszeni s. Weronika Dryl OSU z Gdyni oraz dr Jerzy Kołodziej z Krakowa. W trakcie kilkugodzinnej sesji uczestnicy mogli zapoznać się z wizerunkiem św. Anieli, tym razem przedstawionej, jako kobieta nowoczesna i przedsiębiorcza, prawdziwa liderka. Uczestnicy zastanawiali się, przed jakimi wyzwaniami swoich czasów stawała św. Aniela oraz, analogicznie, przed jakimi wyzwaniami stają współcześni wychowawcy i liderzy. Druga część warsztatów oscylowała wokół zagadnień profilu skutecznego lidera oraz stylów zarządzania grupą. Na koniec nauczyciele podzielili się owocami pracy i przemyśleniami na przepracowane zagadnienia.