W dniu wyjazdów integracyjnych klasa Ic Liceum wybrała się wraz z opiekunami na pierwszą wspólną wyprawę do Barda Śląskiego. Podczas  wędrówki zaliczono słynny obryw skalny i sam szczyt Kalwarii (528 m. n.p.m.) – miejsca dobrze znane wszystkim urszulańskim uczniom. Wyjazd był też okazją do odwiedzenia Klasztoru Sióstr Urszulanek w Bardzie i wspólnego pieczenia kiełbasek. (fot. P. Skowroński)