W poniedziałek Samorząd Uczniowski uruchomi „pocztę życzliwości”. W celu usprawnienia przepływu miłych wiadomości już dzisiaj dano całej społeczności szkolnej możliwość wrzucenia do „torbo-skrzynek” życzliwych liścików.

Do poniedziałku „w śniadaniówce” będą stały torebki z oznaczeniami dla konkretnych klas, tak aby listonosze zdążyli na czas dostarczyć przesyłki.

Jak wziąć udział w akcji? Wrzucamy karteczkę A5 złożoną na pół, ewentualnie małą kwadratową (bloczek biurowy) i zaadresowaną na zewnątrz – czytelnie: imię, nazwisko, klasa. Zachowujemy standard urszulański 🙂

Bądźmy hojni w obdarowywaniu siebie dobrym słowem, bo w myśl japońskiego przysłowia: „Jedno ciepłe słowo może ogrzewać przez trzy zimowe miesiące”. Zauważmy tych, którzy są obok nas! Zachęcam do włączenia się w akcję!