E-kronika października dostępna na naszej stronie!

55

Prezentujemy E-Kronikę listopada, w której prezentujemy najważniejsze szkolne wydarzenia ubiegłego miesiąca, podane w skondensowanej słowno-obrazkowej formie. Link do kroniki znajduje się w menu w kat. „Co się dzieje”. Jej wydrukowana wersja jest prezentowana przy furcie.