Klasa 3b Gimnazjum w ramach przygotowania do egzaminu z języka polskiego intensywnie powtarzała treści lektur, wykorzystując metodę pracy w grupach połączoną z odpowiedziami na przygotowane wcześniej pytania, co miało miejsce w wyznaczonych stanowiskach. Lekcja nie była więc prowadzona w klasie, ale na szkolnym korytarzu św.Klary. Nauczyciel – p. Joanna Dobiech – wytrwałych nagrodził najwyższymi ocenami.