Klasa p. Małgorzaty Wróblewskiej obchodziła imienny wychowawcy. Po Mszy św.  celebrowanej przez o. Tomasza Pawlukowskiego wychowankowie złożyli życzenia swojej nauczycielce i spędzili miło czas świętując w klasie. (fot. Z. Wójcik)