Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2017/2018 miała swój początek w Kościele Uniwersyteckim, gdzie o 10 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Krżiżoka. Po niej, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice udali się do auli szkolnej, gdzie przywitani przez przewodniczące Samorządów Uczniowskich, Michalinę Urbanowicz i Dominikę Milewską, wysłuchali pozdrowień przesłanej naszej społeczności przez siostrę prowincjalną Benignę Kanię oraz ciepłych słów powitania wypowiedzianych przez siostrę dyrektor, Zuzannę Filipczak, i siostrę przełożoną, Joannę Łątkę. Życzenia wspaniałego roku szkolnego przekazały „młodszym koleżankom i kolegom” absolwentki liceum, członkinie Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich. Po spotkaniu w auli, uczniowie udali się na zdjęcia klasowe i na spotkania z wychowawcami.