„Czy praca w korporacji to dobry wybór?” W piątek spotkaliśmy się  z ekonomistą, p. Dawidem Bogdańskim, który zajmuje się dziedziną data science w jednym z większych korporacji na polskim rynku. Podczas prelekcji uczestnicy mogli usłyszeć wiele ciekawych zagadnień, min. jak definiować problem i jak się z nim mierzyć, a także o blaskach i cieniach pracy w korporacji. Spotkanie było piątym z cyklu „Już wiem, kim zostanę!”,  podczas których zaproszeni uczniowie mają okazję przyjrzenia się specyfice zawodów, nad którymi w przyszłości być będzie zastanawiać się, podejmując życiowe wybory. Koelejne spotkanie w czerwcu, a ostatnim gościem będzie przedstawiciel zawodu z dziedziny medycyny.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU