W trakcie ostatnich zajęć klasy 2b w laboratorium chemicznym UWr. uczniowie w doświadczeniach otrzymywali tlenki oraz wodorotlenki m.in. tlenek siarki (IV), tlenek i wodorotlenek magnezu czy wodorotlenek glinu, a następnie badali odczyny tych substancji, sprawdzali ich rozpuszczalność i próbowali roztwarzać nierozpuszczalne osady. Zajęcia na uniwersytecie koordynuje p. Małgorzata wróblewska. (fot. dziewczyny z 2b)