Aktualizacja do Ligi Klas Gimnazjum.

Dzisiaj podsumowujemy październikowe dokonania klas w kategorii „spóźnienia”. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, zlicza spóźnienia wszystkich uczniów z poszczególnych klas, dzieli przez liczbę uczniów danej klasy i przydziela punkty według następującego klucza: 1 mce – 25 pkt, 2 mce – 15 pkt, 3 mce – 0 pkt, 4 mce – (-15 pkt), 5 mce – (-25 pkt).

klasa 2aG – 11/30 (0,36) – 25 pkt

klasa 2bG – 13/30 (0,433) – 15 pkt

klasa 3aG – 31/25 (1,240) – (-15 pkt)

klasa 3bG – 31/26 (1,190) – 0 pkt

klasa 3cG – 74/25 (2,960) – (-25 pkt)

Druga kategoria, którą chcielibyśmy podsumować to „Łańcuch Szóstek”. Klasy spisują wszystkie szóstki zdobywane przez uczniów w danym miesiącu, dzielimy je przez liczbę uczniów w klasie i my punktujemy w następujący sposób: 1 mce – 60 pkt, 2 mce – 50 pkt, 3 mce – 40 pkt, 4 mce – 20 pkt, 5 mce – 10 pkt (0 pkt brak listy szóstek).

klasa 2aG – 39/30 (1,3) – 40 pkt

klasa 2bG – 138/30 (4,6) pkt – 60 pkt

klasa 3aG – 60/25 (2,40) – 50 pkt

klasa 3bG – 31/26 (1,19) pkt – 30 pkt

klasa 3cG – brak

Szczegóły, tabele, etc.