Czas na podsumowanie majowych dokonań klas w kategorii „spóźnienia”. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, zlicza spóźnienia wszystkich uczniów z poszczególnych klas, dzieli przez liczbę uczniów danej klasy i przydziela punkty według następującego klucza: 1 mce – 25 pkt, 2 mce – 15 pkt, 3 mce – 0 pkt, 4 mce – (-15 pkt), 5 mce – (-25 pkt).

klasa 2aG – 20/30 (0,66) – 25 pkt

klasa 2bG – 33/30 (1,10) – 0 pkt

klasa 3aG – 20/25 (0,80) – 15 pkt

klasa 3bG – 30/26 (1,15) – (-15 pkt)

klasa 3cG – 60/25 (2,40) – (-25 pkt)

Szczegóły, tabele, etc.