Codziennie wspólnota szkolna spotyka się na porannym kilkuminutowym apelu, który rozpoczyna się krótką modlitwą. Publikujemy harmonogram dyżurów modlitwy porannej dla klas do końca semestru. Na co dzień będzie on dostępny po grafiką po lewej stronie witryny. Zapraszamy zaglądania!

HARMONOGRAM