W tym roku podczas akcji czytelniczej Narodowe Czytanie zgłębialiśmy piękno powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. O wcześniejszych akcjach informowaliśmy uprzednio, dzisiaj dorzucamy relację z lekcji polskiego, nadesłaną przez p. Joannę Gruszczyńską. Klasy 1b, 2b i 3c, zainspirowane słynnymi opisami przyrody zawartymi w powieści stworzyły własne interpretacje nadniemeńskich krajobrazów. A szkolny wirydarz okazał się idealnym miejscem do takiego tworzenia sztuki! (fot. J. Gruszczyńska)