W piątek uczniowie z pocztu sztandarowego naszej szkoły uczestniczyli w obchodach zorganizowanych z racji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu Osobowickim. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem od bramy głównej pod pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego. Tam nastąpiły przemówienia, modlitwa oraz apel pamięci. Po salwie honorowej zostały złożone wiązanki. Kwiaty w imieniu naszej społeczności szkolnej złożył Karol Lis. Uczniom towarzyszyła s. Agata Stężowska.