Ostanie wyjście do laboratorium Wydziału Chemii UWr. przypadło w udziale dla klasy 1b. Tematem zajęć było stężenia i miareczkowanie. Na zajęciach uczniowie mogli przygotować roztwory oraz obliczyć ich stężenie procentowe i molowe, dodatkowo na końcu miareczkować kwas zasadą, tak, aby otrzymać określony kolor roztworu. (fot. L. Bogdańska)