W czwartek klasa 1b była udała się na Wydział Chemii UWr na pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia laboratoryjne. Uczniowie spędzili pracowicie w laboratorium trzy godziny, samodzielnie badając mieszaniny substancji i rozdzielając je na składniki różnymi metodami. (fot. M. Wróblewska)