Tradycja gimnazjalna nakazuje przedstawić społeczności szkolnej samorządy klasowe podczas długiego apelu. Dziękujemy klasom, które przygotowały swoje prezentacje w różnych formach – mieliśmy okazję obejrzeć dwa filmiki (2bG i 3aG), dwie inscenizacje (2aG i 3aG) i jedną prezentację multimedialną (3cG). Spotkanie poprowadziły Przewodnicząca SU, Michalina Urbanowiecz (3aG) i wicePrzewodnicząca SU, Gabriela Tomaszewska (2aG).