Początek roku szkolnego upłynął nam na intensywnym poznawaniu się – poznać trzy nowe klasy licealne to spore wyzwanie! Pierwsza akcja integracyjna zainicjowana przez Samorząd Uczniowski polegała na wykonaniu zdjęć na zadany temat przez wylosowane grupy uczniów, np. „selfie z nauczycielem”, „głupie miny”, czy rzeźba ludzka”, itp. Efekty pracy możemy obejrzeć na tablicach na korytarzu szkolnym.