Drodzy Ósmoklasiści! Przypominamy Wam o sposobie zgłaszania się do naszego Liceum w rekrutacji 2021.

Ze względu na panującą pandemię wyjątkowo wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki i kopie, można przesyłać mailowo na adres: sekretariat.urszulanki@gmail.com

albo listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres:

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Pl. Nankiera 16
50-140 Wrocław

Jedynie oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu należy doręczyć do szkoły jako ostateczne potwierdzenie woli uczęszczania do niej.

Regulamin przewiduje również rozmowę kandydata z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły (wraz z rodzicem), na którą należy się umówić dzwoniąc do sekretariatu, lub pisząc na podany wyżej adres.