Szanowni ósmoklasiści i rodzice! Odpowiadając na Państwa liczne zapytania, pragniemy poinformować, że plan  i regulamin rekrutacji będą opublikowane na naszej stronie pod koniec lutego. Dziękujemy za zainteresowanie i prosimy o cierpliwość.