Na trzy dni przed szkolną wigilią, we wtorek po południu miało miejsce spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły. uroczystość rozpoczęła się krótkim nabożeństwem słowa, w którego tajemnicę zebranych wprowadził ks. Arkadiusz. Następnie w salce jadalnej złożono sobie serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i połamano się opłatkiem. Wigilijnego klimatu popołudnia dopełnił barszcz z krokietami oraz chóralny śpiew kolęd i pastorałek.