Pierwsze spotkanie rodziców z nauczycielami stanowi dobrą okazję do zapoznania się ze zmianami, jakie zaszły w związku z nowym rokiem szkolnym: zmianami w statucie szkoły, remontami, jakie zostały przeprowadzone w letnim okresie, wychowawcami nowych klas pierwszych, itp. Spotkanie rozpoczęło się o 17:00 prezentacją s. Zuzanny Filipczak, dyrektora szkoły, najważniejszych założeń edukacyjnych nowego roku. Po niej kilka słów skierowali do rodziców kolejno: p. Robert Ruszczak (pedagog szkolny), p. Magdalena Krakowska (doradca zawodowy) i s. Katarzyna Niemiec (wicedyrektor). W drugiej części popołudnia rodzice udali się d klas na spotkania z wychowawcami.