Z radością chcielibyśmy przedstawić drogim czytelnikom nasz nowy projekt charytatywny, który nazwaliśmy „Szkoła Dobra”. Choć nie jesteśmy organizacją dobroczynną, ale działalność charytatywna definiuje (SERVIAM) naszą szkołę, dlatego nieustannie podejmujemy wysiłek organizowania pomocy potrzebującym w naszym środowisku.

Wychodzimy jednak poza schemat (i obszar) dotychczasowego działania, podejmujemy kolejne wyzwanie. Od 2020r. chcielibyśmy zakładać “rodziny”, których celem będzie adopcja dzieci z regionów świata, gdzie dostęp do edukacji i realizacja podstawowych potrzeb dzieci stanowią problem nie do przezwyciężenia. Chcemy tworzyć SZKOŁĘ DOBRA. Pierwszą “rodzinę” założyli uczniowie klasy 1e Liceum, którzy są inicjatorami pomysłu. Mamy pewność, że wkrótce dołączą do nich inne rodziny!  Zachęcamy!

Dobra Szkoła