Święty czas rekolekcji wielkopostnych za nami. Trzy dni ćwiczeń duchowych dały nam okazję jeszcze lepiej zbudować wspólnotę szkolną i wzmocnić nas w drodze do Święta Wielkanocy.

W tym roku rekolekcje poprowadzili dla nas ojcowie jezuici ze Szkoły Kontaktu z Bogiem, o. Krystian Mółka i dwaj klerycy, Karol Cygan i Bartek Brzóska. Trzydniowy program dał uczestniczącym możliwość uczestnictwa w konferencjach i zaprawiania się w ćwiczeniach duchowych w duchu ignacjańskim; młodzi przygotowywali i przestawiali scenki ewangeliczne, oglądali filmy, które były podstawą do dalszych przemyśleń. Uczestniczyliśmy również w nabożeństwach, a kulminacją spotkania ze Szkołą Kontaktu z Bogiem była Msza św. Dziękujemy za ten mocny czas na pogłębienie naszej wiary!