W piątek rano, jako pierwsi w szkole po wakacjach, pojawili się pierwszoklasiści. Nowi uczniowie naszej szkoły zasiedli w ławkach, aby napisać test kompetencji językowych. Test z języka angielskiego pozwoli utworzyć grupy językowe według poziomów zaawansowania. Grupy zostaną ogłoszone w poniedziałek.