Już wkrótce w naszej szkole  weźmiemy udział w  bardzo ciekawej inicjatywie międzydyscyplinarnej – tygodniem ze św. Edytą Stein. Zawczasu chcielibyśmy zaproponować konkurs fotograficzny z nagrodami. Poniżej podajemy kryteria oraz publikujemy regulamin.

temat: WROCŁAW EDYTY STEIN
termin trwania konkursu: 15 listopada – 15 grudnia 2022 r.
format prac: 13×18 (papier fotograficzny)
ilość prac: najwyżej 2 fotografie wydrukowane w studiu fotograficznym

uwagi:
– autorem zdjęć może być tylko jedna osoba, nie zespół,
– fotografia/fotografie muszą być pracami własnymi wykonanymi samodzielnie; nie mogą to być prace już nagradzane i wcześniej publikowane,
– do konkursu fotograficznego nie zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki wodne, podpisy,
– niedopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie – korekta kolorystyczna, retusz, fotomontaż, itp.
Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym przez jury. 
Osoby zgłaszające prace konkursowe zobowiązane są wypełnić i oddać wraz z pracami zgodę podpisaną przez rodziców. Wzór zgody należy pobrać poniżej:
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Prace oddajemy p. Justynie Kostrubies lub p. Piotrowi Sołodynie.